top of page

3 ශ්‍රේණිය 

සඳුදා 

බදාදා

බ්‍රහස්පතින්දා

4 ශ්‍රේණිය 

අඟහරුවාදා

බදාදා

බ්‍රහස්පතින්දා

5 ශ්‍රේණිය 

අඟහරුවාදා

බ්‍රහස්පතින්දා

සිකුරාදා

06 ශ්‍රේණිය
සිංහල මාධ්‍ය 

සඳුදා 

05:00PM - 06:50PM

අඟහරුවාදා 

බදාදා

බ්‍රහස්පතින්දා

සිකුරාදා

07:00PM - 09:00PM

07 ශ්‍රේණිය
සිංහල මාධ්‍ය 

සඳුදා 

05:00PM - 06:50PM

අඟහරුවාදා 

බදාදා

බ්‍රහස්පතින්දා

සිකුරාදා

07:00PM - 09:00PM

  • White Facebook Icon
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
bottom of page